HOME
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
NATIONAL MAPPING AND RESOURCE INFORMATION AUTHORITY
Department of Environment and Natural Resources
   
You are here > Home > Resources > News and Events

News and Events
  


Pagdalo sa Parangal at Pagtitipon: Wikang Filipino sa Serbisyo Publiko
News & Event(s) | Jeff Aguillon | 24 August 2016 | Print
 
Ang Pambansang Pangasiwaan sa Pagmamapa at Impormasyon sa Yaman (NAMRIA), sa paanyaya ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), ay dumalo sa pagdiriwang na Parangal at Pagtitipon: Wikang Filipino sa Serbisyo Publiko. Ito ay ginanap sa Bahay ng Alumni, Unibersidad ng Pilipinas noong ika-19 Agosto 2016. Sina Bb. Xenia Andres ng SSB at G. Jeffrey Aguillon ng GISD-GISMB ang mga kumatawan sa NAMRIA sa ginanap na pagtitipon.
 
Ang pagdiriwang ay isang pagtitipon ng mga ahensyang sumailalim sa Seminar sa Korespondensya Opisyal. Ang naturang seminar ay naglayon na malinaw na maitatag ang tunguhin ng implementasyon ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 na nag-aatas sa lahat ng kagawaran, kawanihan, ahensiya, at instrumentaliti ng pamahalaan na gumamit ng wikang Filipino sa lahat ng uri ng komunikasyon. Sa naturang programa ay binigyan ng gawad KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko ang mga sumusunod na ahensya: 1) Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining; at 2) Korporasyong Pangkoreo ng Pilipinas. Ang gawad ay isang parangal para sa mga institusyon na nagpamalas ng kahusayan sa paggamit ng Filipino bilang wika sa serbisyo publiko.
 
Ang pagkakaloob ng Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko sa mga kawani ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining.
 
Ang pagkakaloob ng Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko sa mga kawani ng Korporasyong Pangkoreo ng Pilipinas. 
 
Kumatawan para kay Kalihim Martin Andanar ng Tanggapang Pampanguluhan sa Komunikasyon si Abo. Michel Kristian R. Ablan, Pangalawang Kalihim para sa Patakaran at Ugnayang Lehislatibo, upang maging panauhing tagapagsalita. Ayon kay Abo. Ablan, lubos ang kanilang pagbati sa Tanggapan ang KWF sa masigasig na pagsisikap nito na palakasin ang Filipino bilang wikang pambansa sa pamamagitan ng mga proyekto, publikasyon, at pagkilala na ginagawad tulad nito na bunga ng pagpapatupad ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335.
 
Ibinabahagi ni Abo. Ablan ang talumpati mula kay Kalihim Andanar 
 
Sa kalagitnaan ng programa ay nagpalabas ng isang video presentation ng Seminar sa Korespondensiya Opisyal mula 2014-2016 at naghandog din ng mga pampasiglang bilang mula sa Las Estrellas at Bayle KWF.
 
Bilang pangwakas, malugod na inaanyayahan ng KWF ang lahat ng ahensya ng gobyerno na lumahok at mapabilang sa maaaring parangalan sa susunod na taon.


Readers can email newscoop@namria.gov.ph or fax letters to +63-2 8884-2855 for their comments and suggestions.


Top Page